Το 3D επιχειρηματικότητα Το έργο είναι ένα KA220-ADU - Συμπράξεις συνεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με χαμηλές δεξιότητες, ως απάντηση στις σχετικές προκλήσεις:

 • η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ της εκπαιδευτικής προετοιμασίας και των επαγγελματικών απαιτήσεων από την άποψη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων,

 • ο παθητικός ρόλος των ενηλίκων εκπαιδευομένων, οι οποίοι βασίζονται αποκλειστικά στις υπάρχουσες προσφορές εργασίας στην αγορά εργασίας,
 • ο παθητικός ρόλος των ενηλίκων εκπαιδευομένων, οι οποίοι βασίζονται αποκλειστικά στις υπάρχουσες προσφορές εργασίας στην αγορά εργασίας,

Προτεραιότητες και θέματα

Αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας,
Δημιουργία διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων,
Βελτίωση της διαθεσιμότητας ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας για ενήλικες,
Δημιουργία νέων, καινοτόμων ή κοινών προγραμμάτων σπουδών ή μαθημάτων,
Επιχειρηματική μάθηση - εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα,
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Αριθμός αναφοράς έργου:
  2021-1-NL01-KA220-ADU-000033700

  Πνευματικά δικαιώματα 2023
  elGreek