Αποτελέσματα του έργου

Το έργο σκοπεύει να αναπτύξει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

PR1 - Πρόγραμμα σπουδών τρισδιάστατης μάθησης για την επιχειρηματικότητα

Η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί στην παροχή βασικών επιχειρηματικών γνώσεων και στην ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με χαμηλές δεξιότητες και λιγότερες ευκαιρίες. Σκοπός του είναι να φέρει τους ενήλικες μαθητές πιο κοντά στις αρχές και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας που μπορούν να ευνοήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής τρισδιάστατων τεχνολογιών (όπως η Εικονική Πραγματικότητα, η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Κινουμένων Σχεδίων, η τρισδιάστατη μοντελοποίηση και η εκτύπωση).

Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη των εργασιών που οδηγούν στην παραγωγή του προγράμματος σπουδών, ακολουθώντας τις οδηγίες της Clictic, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

PR2 - Μεθοδολογία τρισδιάστατης μάθησης για την επιχειρηματικότητα

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της μεθοδολογίας είναι η αποτελεσματική παροχή και αντιμετώπιση του περιεχομένου που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα σε όλη την τρισδιάστατη μάθηση και την καινοτομία. Η σημασία της για την ανάπτυξη επιχειρηματικών, ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η αφετηρία του έργου. Η μεθοδολογία θα αναπτυχθεί ως Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ), ο οποίος είναι ένα ελεύθερα προσβάσιμο, με ανοικτή άδεια χρήσης έγγραφο ή μέσο, χρήσιμο για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη των εργασιών που θα οδηγήσουν στην παραγωγή της μεθοδολογίας και της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας, ακολουθώντας τις οδηγίες του STEPP, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

PR3 - 3D ψηφιακό εγχειρίδιο

Το τρισδιάστατο ψηφιακό εγχειρίδιο και το φόρουμ θα σχεδιαστούν ως απάντηση στην αντιμετώπιση των αναγκών που εντοπίζονται σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την απασχολησιμότητά τους. Θα χρησιμεύσει για την αύξηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα- θα σχεδιαστεί ως ένα εύπλαστο υλικό, ικανό να προσαρμόζεται και να ενσωματώνει νέους πόρους, να αυξάνεται και να βελτιώνεται συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν θα επικαιροποιείται περιοδικά και θα μπορεί να διαμορφώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα σε διαφορετικά πλαίσια, με ποικίλες ομάδες, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του. Το προϊόν αυτό περιελάμβανε το πρόγραμμα σπουδών και τη μεθοδολογία, καθώς και την προσαρμογή του σε ψηφιακό περιβάλλον.

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών και τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προηγουμένως, η οργάνωση θα δώσει μορφή στο εγχειρίδιο και θα συμπεριλάβει διάφορα δεδομένα από το τρισδιάστατο βιωματικό εργαστήριο. Η Emphasys θα παίξει το ρόλο του τεχνολογικού μέντορα και θα παρέχει συνεχή υποστήριξη στην εξέλιξη του αποτελέσματος του έργου και τη μετατροπή του σε ψηφιακό εργαλείο.

Αριθμός αναφοράς έργου:
2021-1-NL01-KA220-ADU-000033700

Πνευματικά δικαιώματα 2023
elGreek