Projectresultaten

Het project beoogt de volgende uitkomsten en resultaten te ontwikkelen:

PR1 - 3D-leerplan voor ondernemerschap

De ontwikkeling van het leerplan is gericht op het bijbrengen van ondernemende basiskennis en het verbeteren van transversale vaardigheden bij volwassen lerenden met weinig vaardigheden en kansen. Het is de bedoeling volwassen studenten dichter bij ondernemerschapsprincipes en mogelijkheden te brengen die hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen bevorderen door de toepassing van 3D-technologieën (zoals Virtual Reality, Augmented Reality, Animatie, 3D-modellering en printen).

Elke partner wordt betrokken bij de ontwikkeling van de taken die leiden tot de productie van het curriculum volgens de instructies van Clictic, die verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit en efficiëntie van het product.

PR2 - 3D-leermethode voor ondernemerschap

Het primaire doel van deze methodologie is om op een efficiënte manier inhoud met betrekking tot ondernemerschap aan te bieden en te behandelen tijdens 3D-leren en innovatie. Het belang ervan voor de ontwikkeling van zakelijke, digitale en sociale vaardigheden is de oorsprong van het project. De methodologie zal worden ontwikkeld als een Open Educational Resource (OER), wat een vrij toegankelijk document of medium is met een open licentie, bruikbaar voor onderwijs, leren en beoordelen, en voor onderzoeksdoeleinden.

Elke partner zal betrokken zijn bij de ontwikkeling van de taken die leiden tot de productie van de methodologie en de toegepaste methodologie volgens de instructies van STEPP, die verantwoordelijk zal zijn voor het bereiken van de doelstellingen in verband met de kwaliteit en efficiëntie van het product.

PR3 - 3D Digitaal Handboek

Het 3D digitale handboek en forum zal ontworpen worden als het antwoord op de behoeften van laaggeschoolde volwassenen met betrekking tot hun professionele ontwikkeling en inzetbaarheid. Het zal dienen om hun competenties en vaardigheden gericht op ondernemerschap te vergroten; het zal worden ontworpen als een kneedbaar materiaal, dat in staat is zich aan te passen en nieuwe bronnen te integreren, om voortdurend te groeien en te verbeteren. Op deze manier zal het product periodiek worden bijgewerkt en kan het worden aangepast om beter te passen in verschillende contexten, met verschillende groepen, waardoor de duurzaamheid ervan wordt gewaarborgd. Dit product omvatte het curriculum en de methodologie, evenals de aanpassing ervan in een digitale omgeving.

Op basis van het eerder ontwikkelde curriculum en de methodologie zal de organisatie vorm geven aan het handboek en verschillende gegevens uit het 3D-ervaringslab opnemen. Emphasys speelt de rol van tech-mentor en biedt constante ondersteuning bij de evolutie van het projectresultaat en de transformatie naar een digitale tool.

Referentienummer project:
2021-1-NL01-KA220-ADU-000033700

Copyright 2023
nl_NLDutch